Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Базові показники ефективності діяльності

Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області

   За 2014 рік

 

 

 

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

65

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

-

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

1926

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

1827

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

99

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

 

5.

Кількість скасованих судових рішень

35

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду

-

в т. ч. визнаних обґрунтованими

-

7.

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на 
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з 
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та 
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного 
суддю по цих спеціалізаціях

481

8.

Загальна кількість вхідної документації (документів, 
справ, матеріалів)

4202

9.

Середня кількість вхідної документації (документів, 
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)

525

10.

Кількість працівників апарату суду на одного суддю

4

11.

Відсоток розглянутих справ

94,8

12.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю

457

13.

Відсоток скасованих судових рішень

1,9

14.

Кількість судових засідань з використанням режиму 
відеоконкференцзв’язку

3

15.

Кількість викликів осіб до суду з використанням 
SMS-повідомлень

402

16.

Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог 
законодавства та рішень ради суддів загальних судів 
щодо веб-сторінки суду

+

17.

Результати опитування громадян-відвідувачів суду з 
питань, що стосуються якості діяльності суду, з 
вказівкою дати цього опитування

Зручність умов перебування в суді -100%

 

Повнота, якість та доступність інформації для відвідувачів суду – 96,7%

 

Ефективність організації роботи суду – 100 %

 

Ставлення суддів та працівників апарату суду до відвідувачів – 100%

 

За результатами    опитування

 

1-5 вересня 2014 року