Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Базові показники ефективності діяльності Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області за 2016 рік

 

 

 

 

Базові показники роботи

 

 

 

 

 

Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області

 

 

 

 

(назва суду)

 

 

2016 рік

 

 

 

 за (звітний період)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва базового показника роботи суду

За рік

 

1

Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

 

3

Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

1,6%

2

Відсоток розгляду справ

95,92%

3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

675

4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

738

5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

22

6

 

Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду

Ні

Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

Ні

7

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відповідно до Наказу ДСА України від 17.01.2014 № 9 «Про оприлюднення звітності про стан здійснення правосуддя» та з метою інформування

про стан здійснення правосуддя

Новгород-Сіверський районний  суд оприлюднює відомості про роботу суду

за 2016 рік

 

Рух кримінальних справ у суді

Кількість

Перебувало в провадженні

107

Розглянуто справ:

90

щодо кількості осіб

100

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду:

17

Рух матеріалів кримінального судочинства

Кількість матеріалів

Перебувало в провадженні

567

Повернуто

32

Розглянуто

521

Залишок на кінець звітного періоду

14

 

 

Рух цивільних  справ у суді

Кількість

Перебувало в провадженні справ

585

Всього розглянуто :

486

Залишок нерозглянутих справ, заяв на кінець звітного періоду

99

 

 

Рух матеріалів цивільного судочинства

Кількість матеріалів

Перебувало в провадженні

94

Повернуто

37

Розглянуто

32

Залишок на кінець звітного періоду

2

 

Рух адміністративних справ в суді

Кількість

Перебувало в провадженні справ

89

Справи, провадження в яких  закінчено

80

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

9

 

Рух матеріалів адміністративного судочинства

Кількість матеріалів

Перебувало в провадженні

15

Повернуто

8

Розглянуто

5

Залишок на кінець звітного періоду

2

 

Рух справ про адміністративні правопорушення в суді

Кількість

Перебувало в провадженні справ

694

Повернуто справ

132

Кількість розглянутих справ

546

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

16

 

 

        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області  
                 
2016 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 106 106
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 4 4
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 1077 2110
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 1093 2023
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 89 189
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 4 5
5. Кількість скасованих судових рішень 51 64
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
394,33 738,67
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
3200 6393
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
19 19
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю 5 5
11. Відсоток розглянутих справ 101,49 95,88
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 364,33 674,33
13. Відсоток скасованих судових рішень 4,67 3,16
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
  2
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
114 139
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
Так Так
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
0 0